This web-site is about homeopathy. Dr. Christine Laschkolnig is providing seminars about that issue. Contact Information about Dr. Christine Laschkolnig / Gogolgasse 4 / 1130 Vienna / Phone: +43 (1) 876 84 84

   Homeopatia & Znalosť
   Kniha & Semináre
   Contact / About me
   Search
   Login

Top
Change language
English | Deutsch

Homeopatia - Úvod

Homeopatia je liecebnou metódou, ktorá chorého vidí v jeho celosti a prícinu jeho choroby vidí v narušení celej osobnosti. Neexistuje žiadne delenie ducha, duše a tela. Choroba je vždy výrazom hlbokého nesúladu v systéme a poukazuje na potrebu lieciva, ktoré je schopné opät nastolit vnútornú rovnováhu. Bolest vníma ako priatela, ktorý nám celkom jasne signalizuje, ktorá téma potrebuje riešenie. Homeopatický prípravok oslovuje chorý organizmus v jeho najhlbšom jadre.

Pre každého cloveka existuje liecivo, ktoré odstráni nielen telesné ochorenia a poruchy, ale obnovuje aj duševnú rovnováhu.

d'alej

Homeopatia - Úvod

Očkovanie z celostného hľadiska

Ockovanie slubuje ochranu pred chorobou a utrpením – preco je teda stále viac ludmi otázne?

Pribúdajúce zhoršenie zdravotného stavu detí je aj pre laikov viditelné.

Alergie, v mojej mladosti raritou, narastajú v súcasnosti v neúmernom množstve. Narastajú chronické ochorenia, ako sú astma, diabetes, multiple-skleróza, opakujúce sa infekcie a poruchy správania.

d'alej

Očkovanie z celostného hľadiska