This web-site is about homeopathy. Dr. Christine Laschkolnig is providing seminars about that issue. Contact Information about Dr. Christine Laschkolnig / Gogolgasse 4 / 1130 Vienna / Phone: +43 (1) 876 84 84

   Homeopatia & Znalosť
   Homeopatia

   Homeopatia - Úvod

   1. Zákon podobnosti -...

   2. Potenciované liečivo

   3. Preskúšavanie lieči...

   Ochorenia

   Očkovanie

   Literatúra

   Kniha & Semináre
   Contact / About me
   Search
   Login

Top
Change language
English | Deutsch

Homeopatia - Úvod

Dr. med. habil. Samuel Hahnemann

Dr. med. habil. Samuel Hahnemann

Zakladateľom homeopatie je Dr. med.habil. Samuel Hahnemann. Narodil sa v roku 1755 v Meissene a zomrel vo vysokom veku v Paríži. Patril k jedným z najznámejších vedcov toho času. Ako lekár, lekárnik a chemik uverejnil početné a cenné práce v danej oblasti.

Napísal Organon der Heilkunst, kde v 291 paragrafoch položil celú metodiku ním založenej homeopatie.

Paragraf 1:

„Jediným a najvyšším povolaním lekára je chorých ľudí uzdraviť, čo nazývame liečenie.“

Homeopatia – homeo(gr.)= podobný, pathie(gr.)= trpieť

Homeopatia je liečebnou metódou, ktorá chorého vidí v jeho celosti a príčinu jeho choroby vidí v narušení celej osobnosti. Neexistuje žiadne delenie ducha, duše a tela. Choroba je vždy výrazom hlbokého nesúladu v systéme a poukazuje na potrebu liečiva, ktoré je schopné opäť nastoliť vnútornú rovnováhu. Bolesť vníma ako priateľa, ktorý nám celkom jasne signalizuje, ktorá téma potrebuje riešenie. Homeopatický prípravok oslovuje chorý organizmus v jeho najhlbšom jadre.

Pre každého človeka existuje liečivo, ktoré odstráni nielen telesné ochorenia a poruchy, ale obnovuje aj duševnú rovnováhu.

Výpoveď pacientky po užití homeopatického lieku:

Som so všetkým spokojnejšia, akoby zo mňa spadol veľký kameň.“

Už si všetko tak nepripúšťam. To staré môžem opustiť a nechcem ďalej trpieť. Mám sa psychicky veľmi dobre, cítim sa pokojnejšia, silnejšia, mám viac energie. Pravidelne behávam a môžem ukončiť to, čo mi neprospieva.“

Sny:

„Už sa viac nebudím uprostred noci kvôli mojim znepokojujúcim snom."

Telesné symptómy:

„Menštruácia je od užívania prípravku presná ako hodiny."