This web-site is about homeopathy. Dr. Christine Laschkolnig is providing seminars about that issue. Contact Information about Dr. Christine Laschkolnig / Gogolgasse 4 / 1130 Vienna / Phone: +43 (1) 876 84 84

   Homeopatia & Znalosť
   Homeopatia

   Ochorenia

   Očkovanie

   Literatúra

   Kniha & Semináre
   Contact / About me
   Search
   Login

Top
Change language
English | Deutsch

Ochorenia

Tak ako smrť patrí k životu a noc nasleduje za dňom, tak sú zdravie a choroba dve stránky jednej mince. Telo vie so svojou vrodenou múdrosťou celkom presne, kedy pre svoj ďalší vývoj potrebuje akútne ochorenie.Choroba je pre organizmus vo vnútri žijúci vlastný uzdravujúci mechanizmus. Ak je preťažený prácou, stresom, nedostatkom spánku, nezdravou výživou a nedostatkom pohybu, začína bojovať. Je ako nástroj, ktorý si vyžaduje starostlivý prístup. Ak sa s telom zaobchádza hrubo a nepozorne a ak sa jeho požiadavky po prestávkach nerešpektujú, reaguje symptómami, aby dosiahlo dostatočnú pozornosť. Každý chorobný príznak je ako posolstvo, ktoré nás ma podnietiť k tomu, aby sme život viedli iným smerom.

Akútne ochorenia

Akútne ochorenie je pre organizmus často jedinou možnosťou oddychu a načerpania síl zo svojich rezerv. Prirodzený rytmus medzi pokojom a aktivitou sa v dnešných uponáhľaných časoch ignoruje. Nedostatok spánku a pohybu oberá telo o energiu.

Chrípkový infekt je jednou z dobrých možností vytvoriť uzdravujúcu teplotu. Iba zdravé telo má energiu vytvoriť teplotu. Takmer všetci pôvodcovia choroby sa pri teplote od 38,5° C do 39°C stávajú nehybnými a môžu byť telesnými obrannými bunkami zasiahnuté a zničené. Teplotou sa krvný obeh zrýchľuje a  aktivuje sa tzv. telesná polícia. Zároveň sa podporujú spaľujúce a očisťujúce procesy.

Každý umelo vytvorený pokles teploty oslabuje obranný mechanizmus.

Detské ochorenia

Pre zdravý telesný a psychický vývin dieťaťa má prekonanie detských chorôb nesmierny význam. V súčasnosti sa to však často podceňuje. V mojej mladosti sa veľká pozornosť venovala tomu, aby pri vstupe do školy boli u dieťaťa prekonané osýpky. Už vtedy bolo známe, že komplikácie nastanú vtedy, ak sa ochorenie vyskytne v neskoršom detskom veku.

Detské ochorenie, napr. osýpky pôsobia ako ventil a sú schopné rozuzliť nielen telesné ale aj psychicky zdedené vzory. Čím viac zaťaženia zo strany rodičov, starých rodičov a predkov deti vlastnia, o to dôležitejšie je ich rozriešenie. Ďalej je u detí možné spozorovať viditeľný dozrievajúci proces. V telesnej rovine dochádza k vytvoreniu prirodzenej imunity, ktorá sa nielen udržuje celý život, ale aj materským mliekom ďalej odovzdáva deťom. Vytvára sa obrana nielen voči opakovanému ochoreniu na osýpky, ale taktiež voči iným infekčným ochoreniam.

Detské choroby sú pre deti jednou z možností, rozuzliť tak telesné ako aj psychické vzorce, s ktorými prišli na svet.

Chronické choroby

Veľmi často prichádzajú za mnou matky, ktoré na moju otázku o výskyte teploty uľahčene oznamujú, že ich dieťa takmer nikdy nemalo teplotu. Dieťa síce neustále kašle, má nádchu a kožnú vyrážku, ale našťastie žiadnu teplotu.

Potláčanie akútnych ochorení prípravkami pre pokles teploty, antibiotikami a kortizónom nenecháva telu inú možnosť ako vytvoriť chronické ochorenie.

V dnešných časoch chronické ochorenia pribúdajú, alergie už patria k životu. Nemalú úlohu zohráva aj vplyv životného prostredia, jednostranné stravovanie a očkovanie.

Homeopaticky sa chronické ochorenia ošetrujú konštitučným prípravkom.

Čo je konštitučný prípravok?

Konštitučný prípravok zahŕňa indivíduum v jeho celosti a orientuje sa podľa druhu a spôsobu, ako telo a duša reaguje na vonkajšie vplyvy. Otázka, čo je to za človek, sprevádza každé homeopatické ošetrenie.

Z nekonečného množstva liečiv existuje pre každé vhodné liečivo, podobne ako vhodný kľúč k zámku. Zdá sa, akoby stvoriteľ súčasne s ľudským bytím vytvoril všetko, čo je potrebné k uzdraveniu tela, ducha a duše.

Konštitučný prostriedok ,  presný obraz vnútorného utrpenia, má za úlohu urobiť nevedomé vzorce správania vedomými.

Tak ako okolie a partner odzrkadľujú nevedomé vzorce správania, aj liečivo nastavuje indivíduu presný obraz. Tak ako dobrý priateľ, aj liečivo nesie v sebe všetky symptómy, umožňuje stretnutie medzi telom a duchom a je schopné preniknúť až do najhlbších rovín.

Zmiernením a vyliečením telesných ťažkostí sa zároveň uzdravuje duch a duša. Je opäť možno cítiť slobodu.Život sa zobúdza zo zmeravenia. Prítok života a energie sa celkom nepozorovane dostávajú do koľají.

Niekedy mi pacienti oznamujú, že liečivo u nich pôsobilo ako zázrak, tak intenzívne sa dokázali cítiť.

Zázračným spôsobom sa zdanlivo začína meniť aj okolie.

Okolie je zrkadlom. Vo chvíli, keď spozorujeme zmeny v tom druhom, je ťažko spoznateľné, že iba naše vlastné zmeny sú v tom druhom spoznateľné.

Ak sa pohne jedna časť zabehaného systému, ostatní tiež získajú slobodu a môžu opustiť svoje miesto.