This web-site is about homeopathy. Dr. Christine Laschkolnig is providing seminars about that issue. Contact Information about Dr. Christine Laschkolnig / Gogolgasse 4 / 1130 Vienna / Phone: +43 (1) 876 84 84

   Homeopatia & Znalosť
   Homeopatia

   Ochorenia

   Očkovanie

   Úvod

   1. Očkovanie

   2. Autorita

   3. Strach

   Strach a stratená dôvera

   Zabudnutý rytmus

   Vyhubiteľná choroba

   Viacnásobné očkovanie

   4. Vírus

   Spirituálne hľadisko

   Literatúra

   Kniha & Semináre
   Contact / About me
   Search
   Login

Top
Change language
English | Deutsch

3. Strach

 

 

 

 

 Ako pochováva strach našu dôveru?

 Strach a bezmocnosť sú vyživované školskou medicínou.

 Kam vedie potláčanie vlastného rytmu?

 Už od začiatku sa vlastný individuálny vývoj potláča.

 Detské ochorenia ako proces dozrievania nemajú viac miesto.

 Je choroba vyhubiteľná?

 Choroba a zdravie sú ako dve stránky jednej mince, ktoré sa navzájom podmieňujú.

 Existuje v prírode súčasne viac chorôb?

 Organizmus sa vždy môže vysporiadať s jednou chorobou, a až v zodpovedajúcom čase vyvinie ďalšiu chorobu.