This web-site is about homeopathy. Dr. Christine Laschkolnig is providing seminars about that issue. Contact Information about Dr. Christine Laschkolnig / Gogolgasse 4 / 1130 Vienna / Phone: +43 (1) 876 84 84

   Homeopatia & Znalosť
   Homeopatia

   Ochorenia

   Očkovanie

   Úvod

   1. Očkovanie

   2. Autorita

   3. Strach

   4. Vírus

   Choroboplodné zárodky

   Očkovacie látky

   Spirituálne hľadisko

   Literatúra

   Kniha & Semináre
   Contact / About me
   Search
   Login

Top
Change language
English | Deutsch

4. Vírus

Choroboplodné zárodky

Z hľadiska školskej medicíny sú zárodky- vírusy, baktérie, chlamýdie atď., vyvolávačmi chorôb.To je náležitý spôsob myslenia analytickej metódy.

Sklon preniesť zodpovednosť na iného sa podporuje aj na politickej úrovni.

Read more ...

Očkovacie látky

Očkovanie znamená vloženie telu cudzích substancií do krvného obehu. Izolovaní pôvodcovia choroby sa zničia, prípadne oslabia.

Read more ...