This web-site is about homeopathy. Dr. Christine Laschkolnig is providing seminars about that issue. Contact Information about Dr. Christine Laschkolnig / Gogolgasse 4 / 1130 Vienna / Phone: +43 (1) 876 84 84

   Homeopatia & Znalosť
   Homeopatia

   Ochorenia

   Očkovanie

   Úvod

   1. Očkovanie

   2. Autorita

   3. Strach

   4. Vírus

   Spirituálne hľadisko

   Literatúra

   Kniha & Semináre
   Contact / About me
   Search
   Login

Top
Change language
English | Deutsch

Úvod

Očkovanie sľubuje ochranu pred chorobou a utrpením – prečo je teda stále viac ľuďmi otázne?

Pribúdajúce zhoršenie zdravotného stavu detí je aj pre laikov viditeľné.

Alergie, v mojej mladosti raritou,  narastajú v  súčasnosti v neúmernom množstve. Narastajú chronické ochorenia, ako sú astma, diabetes, multiple-skleróza, opakujúce sa infekcie a poruchy správania.

Pred 200 rokmi bol pomer akútnych ochorení voči chronickým v pomere 90% ku 10%. Dnes zaberajú chronické ochorenia 90% a akútne ochorenia len 10%.

V mojej ordinácii ošetrujem narastajúci počet neočkovaných detí. V porovnaní  so zaočkovanými deťmi, sú to deti zdravé. Prekonávajú detské choroby tak, ako to predvída príroda. Okrem tréningu imunitného systému je každá choroba aj telesným a psychickým dozrievajúcim procesom.

Ženy intuitívne poznajú fatálne následky v dôsledku očkovania, majú však iba málo informácií, pomocou ktorých by mohli argumentovať voči rodine, manželovi a detským lekárom.

Často ich z rovnováhy vyvedie otázka:“Preberáte na seba zodpovednosť za choroby vášho dieťaťa?“.

Protiotázka,“Preberáte vy zodpovednosť za škody v dôsledku očkovania?“, sa veľmi často nekladie.

V nasledujúcich kapitolách sa na očkovanie pozrieme zo všeobecného hľadiska. Vecná a bez emócií vedená diskusia k téme očkovania je takmer nemožná, dotýka sa to priveľa rovín.Opäť oslovíme témy ako strach pred chorobou, odovzdávanie zodpovednosti a stratená dôvera vo vlastné liečivé sily organizmu.

© Remains - Fotolia.com