This web-site is about homeopathy. Dr. Christine Laschkolnig is providing seminars about that issue. Contact Information about Dr. Christine Laschkolnig / Gogolgasse 4 / 1130 Vienna / Phone: +43 (1) 876 84 84

   Homeopatia & Znalosť
   Kniha & Semináre
   Semináre

   Homeopatické semináre...

   Komentáre účastníčok

   Contact / About me
   Search
   Login

Top
Change language
English | Deutsch

Semináre

 

Homeopatické semináre pre ženy

Homeopatické semináre sa uskutočňujú v malých skupinách.  Navštevujú ich predovšetkým ženy. Učebné pokroky v týchto skupinách mi ukázali, ako odlišne vnímajú homeopatiu ženy a muži. V skupine žien sa otvorenejšie rozpráva o vlastných skúsenostiach. Ak ženy odhalia homeopatiu ako jednu z alternatívnych metód ošetrovania pre seba a svoju rodinu, je pre nich často ťažké zastupovať svoje rozhodnutia voči rodine a okoliu. V skupine rovnako mysliacich sú podporované a posilňované. Účastníčky mojich seminárov vytvárajú efektívne siete a radia si navzájom pri výbere akútnych prípravkov.

Read more ...

Komentáre účastníčok

Nasledovne nájdete komentáre účastníčok seminárov.

Read more ...