This web-site is about homeopathy. Dr. Christine Laschkolnig is providing seminars about that issue. Contact Information about Dr. Christine Laschkolnig / Gogolgasse 4 / 1130 Vienna / Phone: +43 (1) 876 84 84

   Homeopatia & Znalosť
   Kniha & Semináre
   Semináre

   Homeopatické semináre...

   Komentáre účastníčok

   Contact / About me
   Search
   Login

Top
Change language
English | Deutsch

Homeopatické semináre pre ženy

Homeopatické semináre sa uskutočňujú v malých skupinách.  Navštevujú ich predovšetkým ženy. Učebné pokroky v týchto skupinách mi ukázali, ako odlišne vnímajú homeopatiu ženy a muži. V skupine žien sa otvorenejšie rozpráva o vlastných skúsenostiach. Ak ženy odhalia homeopatiu ako jednu z alternatívnych metód ošetrovania pre seba a svoju rodinu, je pre nich často ťažké zastupovať svoje rozhodnutia voči rodine a okoliu. V skupine rovnako mysliacich sú podporované a posilňované. Účastníčky mojich seminárov vytvárajú efektívne siete a radia si navzájom pri výbere akútnych prípravkov.

Okrem spoznania základných princípov homeopatie nachádzajú priestor k rozuzleniu vlastného, často neodôvodneného strachu, ktorý je živnou pôdou pre potlačované opatrenia školskej medicíny.

Ženy už oddávna niesli zodpovednosť za zdravie svojich detí. Poznatky o liečivých schopnostiach sa ich samostatným používaním homeopatických liečiv opäť oživujú. Dôvera a presvedčenie vo vlastné liečivé sily sa stáva citeľnejšou.

Matky mi neustále oznamujú, s akou určitosťou ich deti vedia, kedy a aký prípravok potrebujú. Dôvera v hlas dieťaťa rastie. Dôležité rozhodnutia, napríklad v oblasti očkovania, môžu byť často rozhodnuté hlasom zvnútra.

Na svoje semináre sa vždy veľmi teším, sú vítanou zmenou v mojej každodennej praxi.Je to pôžitok sprevádzať zainteresované a poznatkuchtivé ženy na ceste ich vývoja. Fascinujúce je, ako rýchlo chápu a uplatňujú aj zdanlivo komplikované súvislosti.