This web-site is about homeopathy. Dr. Christine Laschkolnig is providing seminars about that issue. Contact Information about Dr. Christine Laschkolnig / Gogolgasse 4 / 1130 Vienna / Phone: +43 (1) 876 84 84

   Homeopatia & Znalosť
   Kniha & Semináre
   Semináre

   Homeopatické semináre...

   Komentáre účastníčok

   Contact / About me
   Search
   Login

Top
Change language
English | Deutsch

Komentáre účastníčok

Nasledovne nájdete komentáre účastníčok seminárov.

„Pre mňa je to vždy potešenie navštevovať tieto semináre, pretože tu stretávam ženy a matky, ktoré tak ako ja chcú samé za seba prebrať zodpovednosť a za svoje deti a nechcú sa naďalej z dôvodu ich nepoznatkov a strachu vystavovať školskej medicíne. Okrem iného tu stretávam ženy, s ktorými si môžem vymeniť názor.“

Seminármi u mňa nastala zmena k pozitívnemu. Naučenými poznatkami som schopná, predovšetkým v akútnych situáciách, konať rýchlo a podľa mojej intuície.

Mám oveľa menej strachu, čo sa samozrejme odzrkadľuje aj u mojej dcéry.

Pretože oveľa lepšie rozumiem pozadiu chorôb a lepšie ich aj prijímam, stala som sa trpezlivejšou.Vo všeobecnosti prijímame doma choroby oveľa uvoľnenejšie.

Okrem  iného:

  • som opäť našla dôveru vo vlastný fungujúci imunitný systém
  • mám odvahu chorobu sprevádzať, nie potláčať
  • dôverujem vlastnej intuícii
  • mám oveľa menej strachu
  • stala som sa trpezlivejšou
  • stala som sa istejšou pri výbere liečiva
  • prostredníctvom hlbšieho poznania všeobecne lepšie zaobchádzam s konštitučným liečivom“

( Gaba a Lara Nedeltchev)

„Semináre mi pomohli počúvať svojho vnútorného lekára, porozumieť choroby a ich zmysel a vnímať ich ako šancu k  zmene a k vývoju. Chápem, že zmeny sa odohrávajú na jemnohmotnej úrovni.“

Vnímanie na duchovnej, duševnej a telesnej rovine sa zintenzívnilo, prostredníctvom vnímania som získala viac istoty a sebadôvery. Odkedy používam homeopatiu u mojich detí, odvtedy sú zriedkavejšie choré.

Deti sa naučili vyjadrovať, čo im chýba a samé vyžadujú liečivo vtedy, keď to potrebujú.

(Elke Lubenik)

„Semináre Dr. Laschkolnig otvárajú moje vnútorné oko. Spoznávam lepšie hranice, ktoré ma obklopujú a z ktorých čerpám silu. Túto  silu potom pretváram vo výkon. Tento môj výkon je čistá energia, ktorá nie je ničím iným ako neobmedzujúce spoznanie vlastného ja, môjho zázračného tela, môjho existujúceho, ale doteraz nepoznaného videnia, mojej prastarej duše.

(M.C.Moshammer, 14.04.2003)

Najrôznejšie osobné skúsenosti účastníčok seminárov  mi poukázali spektrum pôsobenia homeopatických liečiv pri chorobách. Spojená s fundovaným sprostredkovaním základných poznatkov na seminári dnes dokážem sama vyhľadať prípravok z nespočetného množstva a použiť ho v správnom čase.

Zároveň ma pohľad do procesov homeopatického pôsobenia posilnil v dôveru vo vlastný telesný odhad a porozumenie pre „obchádzky „ vlastného tela.

Pri tejto príležitosti Vám oznamujem, že moja rodina je zdravá, stabilizovaná a vodí sa jej tak dobre, že je to obrovské potešenie.“

(Gundi Haslinger)

„Semináre vo mne prehĺbili dôveru vo stvorenie a v samu seba. Opäť cítim vlastnú silu, ktorú odovzdávam  a ktorou  sa liečim.“

Na semináre vždy opäť rada prichádzam,   moje poznatky sa neustále prehlbujú.“

(N.N.)