This web-site is about homeopathy. Dr. Christine Laschkolnig is providing seminars about that issue. Contact Information about Dr. Christine Laschkolnig / Gogolgasse 4 / 1130 Vienna / Phone: +43 (1) 876 84 84

   Homeopatia & Znalosť
   Homeopatia

   Homeopatia - Úvod

   1. Zákon podobnosti -...

   2. Potenciované liečivo

   3. Preskúšavanie lieči...

   Ochorenia

   Očkovanie

   Literatúra

   Kniha & Semináre
   Contact / About me
   Search
   Login

Top
Change language
English | Deutsch

Homeopathy - introduction. Click on the different parts of the graphic to get an introduction to the basic principles of homeopathy.

Homeopathy - introduction. Click on the different parts of the graphic to get an introduction to the basic principles of homeopathy.

Homeopatia

Tak ako smrť patrí k životu a noc nasleduje za dňom, tak sú zdravie a choroba dve stránky jednej mince. Telo vie so svojou vrodenou múdrosťou celkom presne, kedy pre svoj ďalší vývoj potrebuje akútne ochorenie.

Homeopatia - Úvod

akladateľom homeopatie je Dr.med.habil. Samuel Hahnemann. Narodil sa v roku 1755 v Meissene a zomrel vo vysokom veku v Paríži. Patril k jedným z najznámejších vedcov toho času. Ako lekár, lekárnik a chemik uverejnil početné a cenné práce v danej oblasti.

Read more ...


1. Zákon podobnosti - "Similia similibus curentur"

Podobné sa dá vyliečiť iba podobným.

Read more ...


2. Potenciované liečivo

Hahnemann opísal proces choroby ako dynamický. Dynamis znamená pohyb a je základom života. Tak ako zdravie prebieha dynamicky, aj choroba je v pohybe. Iba potenciované,dynamizované liečivo môže organizmus podnietiť k vyliečeniu.

Read more ...


3. Preskúšavanie liečivého prípravku

Od čias Hahnemanna už generácie homeopatov preskúšalo nespočetné množstvo liečiv,  to znamená, že ich účinok vyskúšali na vlastnom tele. Dnešné poznatky o spôsobe účinku najrozličnejších liečiv pochádza nielen zo starostlivo protokolovaných skúseností, ale aj z oblasti toxikológie, zo správ o následkoch pri príznakoch z otrávenia.

Read more ...