This web-site is about homeopathy. Dr. Christine Laschkolnig is providing seminars about that issue. Contact Information about Dr. Christine Laschkolnig / Gogolgasse 4 / 1130 Vienna / Phone: +43 (1) 876 84 84

   Homeopatia & Znalosť
   Homeopatia

   Homeopatia - Úvod

   1. Zákon podobnosti -...

   2. Potenciované liečivo

   3. Preskúšavanie lieči...

   Ochorenia

   Očkovanie

   Literatúra

   Kniha & Semináre
   Contact / About me
   Search
   Login

Top
Change language
English | Deutsch

1. Zákon podobnosti - "Similia similibus curentur"

Standardtherapie

Standardtherapie

Individuelle Therapie

Individuelle Therapie

Školská medicína = alopatia                              

Homeopatia

Vonkajší pohľad

Vnútorný pohľad

Štandardná terapia

Terapia sa vzťahuje na symptómy choroby nezávisle od osobnosti chorého.

Individuálna terapia

Pre každého človeka existuje, zodpovedajúc jeho individualite liečivo, presne jemu vyhovujúce.

Vyliečenie spôsobuje prípravok, ktorý je chorobe podobný.

Už dávno pred začiatkom homeopatie existoval princíp podobnosti, ako je známe z nasledujúcich príkladov:

Paracelsus (1493 – 1541)

„Iba jed je aj liekom.“

Hipocrates (460 – 377 p. K.)

„Takmer všetky choroby sú vyliečiteľné tými istými faktormi, z ktorých vychádzajú.“

Zdá sa, že nielen medicína, ale aj magický svet existuje podľa podobných zákonov.

Joan Rowling – Harry Potter

Čarovná palička Harryho Pottera obsahuje okrem iného aj fénixovo pero. Jeho protihráč lord Voldemord má vo svojej čarovnej paličke taktiež fénixovo pierko. Obe pierka pochádzajú z toho istého vtáka.