This web-site is about homeopathy. Dr. Christine Laschkolnig is providing seminars about that issue. Contact Information about Dr. Christine Laschkolnig / Gogolgasse 4 / 1130 Vienna / Phone: +43 (1) 876 84 84

   Homeopatia & Znalosť
   Homeopatia

   Homeopatia - Úvod

   1. Zákon podobnosti -...

   2. Potenciované liečivo

   3. Preskúšavanie lieči...

   Ochorenia

   Očkovanie

   Literatúra

   Kniha & Semináre
   Contact / About me
   Search
   Login

Top
Change language
English | Deutsch

2. Potenciované liečivo

Symptomatisch

Symptomatisch

Potenzierte Arznei

Potenzierte Arznei

 

Dynamis – Lebenskraft

 

Hahnemann opísal proces choroby ako dynamický. Dynamis znamená pohyb a je základom života. Tak ako zdravie prebieha dynamicky, aj choroba je v pohybe. Iba potenciované liečivo môže organizmus podnietiť k vyliečeniu.

 

Homeopatický prípravok sa postupne riedi a pretrepáva. Iba zriedené liečivo nemá žiaden účinok. Po každom zriaďovacom kroku sa liečivo pretrepáva, čiže dynamizuje.

 

Každé liečivo sa najskôr vyrába ako pôvodná tinktúra. Pre farmaceutickú výrobu existujú detailné predlohy, podľa toho, či die o rastliny, kovy, minerálne látky ...