This web-site is about homeopathy. Dr. Christine Laschkolnig is providing seminars about that issue. Contact Information about Dr. Christine Laschkolnig / Gogolgasse 4 / 1130 Vienna / Phone: +43 (1) 876 84 84

   Homeopatia & Znalosť
   Homeopatia

   Homeopatia - Úvod

   1. Zákon podobnosti -...

   2. Potenciované liečivo

   3. Preskúšavanie lieči...

   Ochorenia

   Očkovanie

   Literatúra

   Kniha & Semináre
   Contact / About me
   Search
   Login

Top
Change language
English | Deutsch

3. Preskúšavanie liečivého prípravku

Bett

Arzneimittelprüfung

Arzneimittelprüfung

 

Overovanie liečivého prípravku v homeopatii

Od čias Hahnemanna už generácie homeopatov preskúšalo nespočetné množstvo liečiv, to znamená, že ich účinok vyskúšali na vlastnom tele. Dnešné poznatky o spôsobe účinku najrozličnejších liečiv pochádza nielen zo starostlivo protokolovaných skúseností, ale aj z oblasti toxikológie, zo správ o následkoch pri príznakoch z otrávenia.

Preskúšaním homeopatického prípravku sa lekári, homeopati, stávajú chorým podobnými. Prežitím choroby na  na vlastnom tele sa homeopati stretávajú s chorým na rovnakej úrovni.

Konkrétny príklad skúšky liečiva

Skupina približne 10 –15 homeopatov užíva liečivo, ktoré bolo zvolené vedúcim skúšky, a ktoré je iba jemu známe. Užívajú ho taký čas, kým sa nevyvinú jednoznačné symptómy. Od začiatku skúšky sa denne vedie protokol. Znalec, ktorý sa stará o dvoch skúšajúcich, vedie taktiež vlastný protokol. Protokol vedú skúšaný a znalec tak dlho, pokiaľ sa nevyskytnú žiadne nové symptómy.

Protokoly sa navzájom porovnávajú a postupne vzniká predbežný obraz overovaného prípravku. Všetky vyskytujúce zmeny sa porovnávajú, skupina si počas užívania liečiva navzájom vymieňa skúsenosti.

Nasledovne sa všetky vyskytujúce symptómy zhrnú a vytvorí sa predbežný popis prípravku. Proces, ktorý zahŕňa začiatok skúšky až po jej uverejnenie môže trvať až dva roky.